CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂN HẢI LONG

Tân Hải Long hướng phát triển thành Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Kinh doanh tài chính, Bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh tại khu vực miền Bắc và các tỉnh lân cận. Không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.
– Xây dựng thương hiệu Tân Hải Long ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và vươn ra tầm quốc tế.
– Chú trọng đầu tư trang thiết bị phục vụ tốt nhất đến với khách hàng, cải thiện, không ngừng phát triển nhân lực để nâng cao chất lượng, tạo nên một Tân Hải Long bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty mong muốn thúc đẩy sự hợp tác trên tinh thần trung thực, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó và giúp đỡ một cách chặt chẽ, cùng nhau hành động vì sự phát triển và thành công của toàn bộ Công ty.
Tôn vinh giá trị uy tín của Công ty cũng như từng thành viên trong Công ty. Chúng tôi cam kết với khách hàng sẽ luôn đảm bảo chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Công ty coi trọng trách nhiệm của từng công nhân viên, từng thành viên của công ty đối với sự phát triển chung của công ty. Công ty luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội, môi trường và cộng đồng vì sự tiến bộ của toàn xã hội và để duy trì sự phát triển bền vữngcủa Công ty.
Công ty cam kết không ngừng đổi mới để nâng cao năng suất và chất lượng vì lợi ích của khách hàng.Lợi ích khách hàng và mục tiêu kinh tế, lợi nhuận cho công ty là những mục tiêu quan trọng định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.